לוגו: חברת תומר מתן ק.ר. בע"מ

    כיצד עובדת קבוצת רכישה

Back


 


 


 
קבוצות רכישה הפכו לחזיון נפוץ בישראל בשנה האחרונה כאשר גורמים רבים ושונים מארגנים קבוצות, פעמים רבות ללא ידע מספק ו/או יכולת אמיתית ומוכחת לצלוח את כל המהמורות והמכשולים שבדרך, להביא לסיום מוצלח של התהליך ולעמוד במבחן התוצאה, קרי מוצר באיכות מעולה תוך שמירה על מסגרת התקציב ולוחות הזמנים שתוכננו מראש והוצגו בפני השותפים הפוטנציאלים בשלב גיבוש קבוצת הרכישה וההרשמה לקבוצה.
 
אנו, בתומר מתן ק.ר. בע"מ, גאים בעובדה כי קבוצות הרכישה שאורגנו על ידנו אכן הגיעו למטרה תוך עמידה קפדנית בשלושת הפרמטרים המרכזיים: איכות הבניה, התקציב המתוכנן ולחות הזמנים.
 
מודל טיפוסי להקמת קבוצת רכישה:
 
 איתור קרקע – מציאת קרקע מתאימה לבניה רוויה או צמודת קרקע באזורי הביקוש במרכז הארץ.
 
 בדיקת כדאיות עסקית וכלכלית להקמת קבוצת רכישה על המגרש.
 
 חתימה על הסכם אופציה לרכישת המגרש מול בעלי הזכויות בקרקע.
 
 איתור וארגון המשתתפים בקבוצה – חברי קבוצת הרכישה אשר ירכשו את הקרקע ישירות מבעלי הזכויות.
 
 פניה לעו"ד מומחה בתחום המקרקעין ומיסוי מקרקעין אשר ייצג את חברי קבוצת הרכישה לכל אורך התהליך החל מהכנת "הסכמי
    שיתוף", עריכת החוזה לרכישת הקרקע ע"י חברי הקבוצה וכך הלאה אל מול כל גורם איתו נדרש להגיע להסכם במסגרת התהליך ועד
    לרישום הזכויות בדירות / בתים לאחר סיום הבניה.
 
 חתימה על הסכמי השיתוף – מערכת הסכמים המגדירה את הזכויות והחובות של כל חברי קבוצת הרכישה, קובעת נהלים וכללים
   באשר להתנהלות הקבוצה, דרכי קבלת החלטות, מינוי נציגות הקבוצה וסמכויותיה וכולי.
 
 בחירת בנק מלווה אשר יעמיד את מסגרת האשראי הנחוצה לצורך הקמת הפרויקט ( הבנק מאשר השתתפותו של כל חבר בקבוצה
    לאחר ביצוע בדיקת יכולתו הכלכלית ) ולמעשה מבטיח את הקמת הפרויקט מבחינה פיננסית.
 
 בחירת שמאי מקרקעין מתוך רשימת השמאים המאושרים ע"י הבנק שנבחר והכנת דו"ח "0" – דו"ח שהוא סוג של בדיקה עסקית
    שלהפרויקט הבוחן את העלויות הצפויות ואת הרווחיות הצפויה בפרויקט.
 
רכישת הבעלות במגרש ע"י חברי הקבוצה מאת בעלי הזכויות ורישום בטאבו – מייד עם החתימה על הסכם רכישת המגרש וביצוע
   תשלום ראשון תירשם הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) לטובת כל חברי הקבוצה ועם השלמת מלוא התמורה נקבעה
   תועבר הקרקע בטאבו לבעלות מלאה של חברי הקבוצה.
 
 קיום אסיפה כללית של כל חברי הקבוצה ובחירת נציגות הקבוצה מבין החברים.
 
 בחירת משרד אדריכלים מוביל אשר יכין תכניות מפורטות ויאשרם בעירייה לצורך קבלת היתר בניה.
 
 בחירת חברת פיקוח מהשורה הראשונה – מהנדסי בניין אשר יפקחו מטעם חברי הקבוצה על הביצוע בפועל של הקבלן המבצע
    ויוודאו את איכות הבניה, העמידה בלוחות הזמנים ויאשרו את התשלום לקבלן בכל שלב עד לסיום הבניה.
 
 עריכת מכרז קבלנים לצורך בחירת הקבלן המבצע ע"י קבוצת הרוכשים, המכרז יערך בשיתוף האדריכל, חברת הפיקוח ועו"ד
    הקבוצה כאשר הקבלן שיבחר בפועל יידרש בין היתר לספק לחברי הקבוצה ערבות ביצוע (סוג של ערבות בנקאית הבאה להבטיח
    עמידתו של הקבלן המבצע בהתחייבויותיו לחברי הקבוצה) וכן לקבל את אישורו של הבנק המלווה שיבצע בדיקת איתנות פיננסית של
    הקבלן.
 
 ביצוע הבניה בפועל תוך כדי התאמה סופית של היחידות לדרישות הבעלים לשינויים/שיפורים.
 
 סיום בניה ורישום הבית המשותף – רישום פרטני בטאבו של כל דירה וההצמדות לדירה כגון חניות, מחסנים וכו' ע"ש כל חבר
    בנפרד.

 
 
תומר מתן ק.ר. בע"מ      רחוב תובל 13 (מתחום הבורסה) רמת גן 52522      טלפון: 03-6471474  נייד:   03-6471623     office@tomermatan.co.il


לייבסיטי - בניית אתרים